Оферта

Цей документ є офіційною пропозицією «chystotil.com» укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https: //chystotil.com » (далі -« Інтернет-сайт »).

1. Загальні положенія

1.1. Ця публічна оферта (далі – Оферта) є офіційною пропозицією ФОП Реуцької Каріни Олександрівни, яка діє на підставі Виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців № 24800000000221313 від 04 грудня 2018 р (далі – Продавець) на адресу будь-якої особи укласти з ФОП Реуцька К.А. , Договір купівлі-продажу товару на Сайті дистанційним чином на умовах, визначених у цьому Договорі і містить всі істотні умови Оферти.

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1.3. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення »- вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договора. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3.2. Найменування, ціна, кількість товару, а також інші необхідні умови Пропоновані можливості визначаються на підставі відомостей, наданих Покупцем при оформленні замовлення.

3.3. Право власності на замовлені товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві і оплати останнім повної вартості товару. Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі товару Покупцеві.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата повної вартості замовлення здійснюється Покупцем будь-яким з нижче запропонованих способів:

– 100% передоплата за допомогою банківської карти на банківський рахунок Продавця;

– готівкою при отриманні товару (післяплата, доставка кур’єром).

6.Доставка товару

6.1.Доставка товару Покупцеві здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами при підтвердженні замовлення Інтернет-магазином.

6.2. Доставка Товару виконується силами Продавця або Перевізником за рахунок Покупателя. Доставка по Україні (окрім оккупіроввних територій) здійснюється безкоштовно в разі замовлення Товару на суму більш ніж на 1000 грн.

6.3. Загальний термін доставки складає: термін обробки замовлення і термін доставки. Термін обробки замовлення – 1-2 робочих дня. Термін доставки визначається транспортною компанією в залежності від адреси отримання Товару.

6.5. Продавець не несе відповідальності за терміни доставки замовлення, оскільки вони залежать від Перевізника.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору .

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

7.4. Продавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки Покупцеві в зв’язку з діями або бездіяльністю третіх осіб.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за невідповідність колірної гами товару, відмінності у зовнішньому вигляді, формі товару та  упаковки (за умови збереження складу та товарних властивостей вмісту товару);

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://chystotil.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Умови обміну та повернення Товару регулюються чинним законодавством України: Цивільним кодексом України та Законом України «Про захист прав споживача».

10.1.1 Згідно з постановою №3 до Закону України «Про захист прав споживача», парфюмерно-косметичні вироби, товари особистої гігієни – поверненню та обміну не підлягають.

10.2. За пошкодження товару з вини Перевізника, Продавець відповідальності не несе.

11. Термін дії договору

11.1. Дана Оферта набуває чинності з моменту її акцепту Покупцем, і діє до виконання всіх обов’язків Сторонами.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторон.

12. Додаткові умови

12.1. Інтернет-магазин і надавані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Профілактичні чи інші роботи проводяться з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

12.2. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України .

12.3. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Інтернет-магазину по телефону або іншим доступним способом. Все виникаючі суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди суперечка буде переданий на розгляд в суд за місцем реєстрації Продавця .

12.4. У разі виникнення форс-мажорних обставин, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню умов Оферти, сторони звільняються від їх виконання на строк дії таких обставин.

12.5. Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Інтернет-магазину, в тому числі елементи дизайну, тексти, графічні зображення, ілюстрації, та інші об’єкти, а також будь-який контент, Розміщення на сайті Інтернет-магазину, є об’єктами виняткових прав Продавця.

12.6. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї  Угоди НЕ тягне за собою недійсність інших положень.

Реквізити Продавця:

ФОП Реуцька Каріна Олександрівна

ІПН 3005412381

р / р UA913518230000026002500430937

МФО 351533

  • Не знайдено

Кошик
У кошику відсутні продукти
Продовжити покупки
0